Rowing_edited.jpg

Welkom bij Leonardo

Steeds in beweging voor werkgevers en medewerkers

We haalden de inspiratie voor onze bedrijfsnaam bij Leonardo Da Vinci.

Een boeiende pionier die kunst als ambacht beoefende, leermeester was voor velen, graag vooruit wilde en met behulp van wetenschap en techniek werkte aan de wereld van morgen.

Ook wij werken met u mee aan de wereld van morgen.

We begrijpen wat uw bedrijf en uw medewerkers nodig hebben.

We geven onze expertise graag aan u door.

De uitdaging voor het komende decennium is niet enkel de juiste mensen te vinden, maar vooral ze te kunnen houden!

 

Life is like riding a bicycle,

To keep your balance you must keep moving.

- Albert Einstein

 

Waarvoor kan je bij ons terecht

Voor de meeste ondernemingen zijn medewerkers hun ‘human capital’.

Als werkgever wilt u dan ook alleen maar het beste voor uw mensen en hebben we er alle belang mee om goed zorg te dragen voor deze medewerkers want goede, sterke mensen zetten samen met u goede resultaten neer.

Een win-win voor beide partijen

 

Als werkgever kan u er zijn voor uw medewerker op verschillende manieren.

 
Consult

Employee Support Program

Eerstelijns mentale ondersteuning

​Een supportsysteem voor al uw medewerkers en zo ontworpen dat het u als bedrijf ondersteunt in het omgaan met mogelijke problemen die uw medewerkers ervaren in de verwerking van gebeurtenissen op het werk en binnen de familiale context.

 • Telefonische en/of videosupport: luisterend oor bieden en zo de impact van een probleem, de gevolgen van een gebeurtenis te verkleinen. Deze supportlijn is vertrouwelijk en rechtstreeks toegankelijk voor de medewerkers.

 • Verlies support en trauma support: eerstelijns ondersteuning bij een verlies- of een traumatische ervaring. Onze medewerkers hebben de nodige expertise en ervaring om het verwerkingsproces goed in te schatten en in de eerste lijn te begeleiden.

Als werkgever krijgt u op jaarbasis een uitdraai van de items/problemen waar support voor werd gevraagd. 
Kleine problemen kunnen groot worden of groots aanvoelen. Correcte support helpt uitval te voorkomen! 

EAP Coaching

Deze coaching maakt uw medewerkers weerbaarder en sterker in de stress en hectiek van iedere dag binnen een veranderende wereld.
Uw medewerkers met een verantwoordelijke functie verwerven meer stabiliteit doorheen dit traject. 
We werken aan hun persoonlijke knelpunten, we kijken kritisch naar hun work-life balance en hun copingstrategieën. 
We tillen ze naar een ander, hoger niveau. 

Hoe doen we dit

 • Individueel traject voor uw spilfiguren. 

 • Ondersteunen van (nieuwe) leidinggevenden in hun positie en groei.

 • Mogelijke belasting wordt aangepakt en weerbaarheid wordt verhoogd.

 • Via uw medewerkers creëren we een positief besmettend effect binnen uw bedrijf.  Zij zetten immers de aangereikte expertise om.

Zakelijke bijeenkomst
Vergadering

Ability Management

We ondersteunen u als werkgever in het omgaan met medewerkers die ernstig of chronisch ziek zijn.

Er bestaat namelijk geen draaiboek over ‘hoe menselijk omgaan met een medewerker die ziek wordt’, net omdat de ziektebeleving individueel zeer verschillend is.
En hoewel je binnen je bedrijf wel begrip kan hebben voor je zieke medewerker, als bedrijf moet je tegelijkertijd ook verder kunnen … .

Wat we doen

 • We ontzorgen u, gaan op weg met uw medewerker. We helpen hem/haar met het aanvaarden van het ziektebeeld, met de moeilijke fases in de ziekte en/of bij het potentieel herstel. 

 • We pendelen tussen u en uw medewerker in communicatie.

 • We onderzoeken zowel voor u als voor uw medewerker wat wel nog kan binnen het werk of wat niet meer mogelijk is. 

Zakelijke bijeenkomst

Sociale bemiddeling 

Onze gecertificeerde sociaal bemiddelaars behartigen zowel buitengerechtelijke cases als gerechtelijke cases.

 • Buitengerechtelijke sociale bemiddeling
  Wanneer er zich een conflict voordoet in uw bedrijf en u wil dit niet (verder) laten escaleren doet u er goed aan een gecertificeerd bemiddelaar in te schakelen.
  In alle neutraliteit onderzoekt de sociaal bemiddelaar in gezamenlijk overleg met de betrokken partijen of zij tot uitwegen voor hun probleem kunnen komen.

 • Gerechtelijke sociale bemiddeling
  Uitspraak gebeurt in dit geval door de arbeidsrechtbank -rechtbank van eerste aanleg- en de toewijzing van het dossier door de arbeidsrechter van het bevoegd gerechtelijk arrondissement.

HR ondersteuning

We nemen hier enkel de ‘soft’ ondersteunende rol op binnen een bedrijf. We voeren het soort gesprekken met je medewerkers dat je als HR directeur/manager niet kan voeren omdat ze te diep gaan, je neutraliteit bemoeilijken.

 • Bij werving screenen op compatibiliteit met de verwachtingen binnen het bedrijf en de bedrijfscultuur. Dit los van reeds aantoonbare aanwezige kwalificaties voor de functie.
  Uw nieuwe medewerkers opvolgen gedurende het eerste werkjaar.
  Een interne kandidaat screenen op de optie doorgroeien naar een hogere/andere functie.
  Analyse en concrete ondersteuning bij plotse of verhoogde exit van medewerkers in een afdeling, inclusief advies bij hierop volgende werving.

Contract tekenen

Development

Vanuit de opdrachten die wij binnen bedrijven toebedeeld krijgen, worden wij ook vaak gevraagd om medewerkers te coachen, verder te helpen ontwikkelen. Onze focus ligt steeds op het ‘toepassen in de praktijk’ en de persoonlijke ontwikkeling die hiervoor nodig is.

Een greep uit de coachingtrajecten die wij vaak uitvoeren:

 • Development van young potentials. 

Zij zijn ook uniek op de arbeidsmarkt: met een grote drive, persoonlijke aspiraties, met veelal duidelijke wensen in hun work-life balance, minder (werk)ervaring en hoge verwachtingen t.o.v. de mogelijkheden binnen het bedrijf zoeken zij hun weg in de bedrijfswereld van vandaag. Wij coachen hen in maturiteit en versteviging van hun persoonlijkheid en matchen dit met de verwachtingen binnen de functie/het bedrijf.

 • Development van leidinggevenden.

Naast leiderschapsopleidingen en/of theoretische concepten en theorieën over leiderschap, komen zij dagdagelijks voor enorme uitdagingen te staan in positionering, conflicthantering, zoeken naar oplossingen voor allerhande problemen. Wij coachen leidinggevenden in het dagdagelijks dragen en waarmaken van hun functie.

Team Brainstorm

Missie & Waarden

Leonardo staat voor ontwikkeling, in beweging blijven, vooruitgang, nieuwsgierigheid en zaken in vraag durven stellen. Ook bij Leonardo beoefenen we een ambacht, namelijk vanuit onze kennis en ervaring het tot in de puntjes mee zorg dragen voor uw personeel op de voor hen en u moeilijkste momenten.

Leonardo gaat voor een heldere en stevige connectie tussen werknemer en werkgever, rekening houdend met een alsmaar snellere wereld vandaag en morgen.

Wij van Leonardo leveren maatwerk, zijn doeners en geen consultants. Wij willen samen met u bouwen aan en knokken voor goede resultaten.

 

Wie zijn we?

 

Bernadette Claes

Managing Partner

Tania Carolus

Managing Partner

 

Leonardo is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Vlaanderen - België

©2019 by Julie Maes