top of page

Zorgverleners voorbereiden om verder te gaan na de COVID 19-piek

Een mentale overgang inbouwen


ArtiQ, een start-up die longspecialisten met AI ondersteunt, sprak met onze experten van Leonardo. In onderstaand interview lees je hoe Leonardo kijkt naar de mentale overgang waar zorgverleners binnen de ziekenhuizen voor staan en op welke manier leidinggevenden hier een gepast antwoord op kunnen bieden.


De piek van de COVID-19 pandemie komt tot een einde, tot grote opluchting van de zorgverleners. Verschillende Europese landen versoepelen geleidelijk de strenge COVID-maatregelen en ziekenhuizen starten zorgvuldig meer van hun niet-COVID-activiteiten op. Er zijn veel praktische overwegingen zoals hygiënische maatregelen en het (her)plannen van afspraken, maar hoe zit het met het mentale welzijn van onze zorgprofessionals? En wat kunnen ziekenhuizen doen om hun teams te ondersteunen? We spraken met Bernadette Claes en Tania Carolus van Leonardo B.V. om te leren van hun expertise in psychologie en HR management. Hieronder delen we onze grootste lessen met u.


Van hoge druk naar normaal?

Veel zorgverleners stonden onder enorme druk: vele uren, het risico om besmet te raken, veel nieuwe procedures, andere soorten patiënten, andere soorten taken, het verliezen van patiënten ... De meeste zorgverleners komen dan ook vermoeid uit deze intense periode. Vooraleer alles weer normaal wordt, we plannen maken om de patiënten in te halen die zijn uitgesteld, is het belangrijk om tijd vrij te maken voor decompensatie en verwerking.

Na het gevoel van opluchting, beginnen zorgverleners na te denken over de afgelopen periode en over hun prioriteiten: "Had ik meer kunnen doen? Had ik mijn prioriteiten meer bij mijn familie moeten leggen? Had ik mijn persoonlijke gezondheid in gevaar moeten brengen, zoals ik deed? ..."


Hoe kunnen mensen in leidinggevende functies binnen het ziekenhuis hun team ondersteunen? In de eerste plaats door de inspanningen te erkennen en toe te geven dat deze periode persoonlijke offers heeft gekost. Ten tweede, door te luisteren naar de zorgen en behoeften van hun teamleden en door actief te onderzoeken vanwaar deze komen. Deze erkenning en actief luisteren zijn essentiële voorwaarden om hierna de zorgverleners mee te krijgen om samen naar de toekomst te kijken. Tot slot, door alert te blijven voor de teamleden die meer professionele en onafhankelijke coaching of hulp nodig hebben om de afgelopen periode te verwerken en vooruit te komen. Let hierbij zeker ook op aanhoudende weerstand en veranderd gedrag als signalen. Ziekenhuizen hebben het al geweldig goed gedaan door hun psychologen in te schakelen bij de eerste opvang van hun collega zorgverleners. Maar binnen de logica van een ziekenhuiswerking, zullen deze psychologen zich ook weer meer naar de patiënten van de ziekenhuizen moeten richten.


Een wereld van tegenstellingen

De laatste paar weken zijn zorgverleners blootgesteld aan vele tegenstrijdigheden. Tussen de drang om levens te redden en het verdriet om degenen die niet gered konden worden. Tussen het applaus in de straten ‘s avonds en de onzekerheid over het beleid van morgen. Tussen de covid afdelingen en de andere afdelingen in het ziekenhuis. Maar ook, tussen het ziekenhuis en de thuisomgeving.


Het is belangrijk voor ziekenhuizen om iedereen nu bij elkaar te brengen, en ervoor te zorgen dat niemand zich achtergelaten voelt. Erken de cruciale rol die iedereen heeft gespeeld in deze periode en nog steeds zal spelen in de komende maanden om samen verder te gaan: IT-teams en logistieke afdelingen moesten een ziekenhuis omzetten in een covid en een niet-covid ziekenhuis, schoonmaakteams zijn nog nooit zo druk geweest, administratieve teams worden geconfronteerd met de moeilijke taak om maanden van afspraken te herschikken...


Hoe draagt ArtiQ bij?

Bij ArtiQ willen we helpen waar we kunnen. Daarom brengen we pas in september licentiekosten in rekening voor ArtiQ.PFT. De software kan longartsen helpen om minder tijd te besteden aan het schrijven van rapporten en om de beschikbare testcapaciteit optimaal te gebruiken. Lees hier onze communicatie.


Hoe draagt Leonardo bij?

Leonardo kan de interface zijn voor de problemen waar teamleden in deze overgangsfase mee te maken krijgen en hoe hiermee om te gaan. Tot september biedt Leonardo vijf leiders in Vlaamse ziekenhuizen hiertoe gratis coaching aan. Neem contact op met Leonardo B.V. via info@leonardo.be om te leren hoe je hun expertise kan gebruiken om als leidinggevende een goede overgang te maken van de adrenalinefase naar de decompensatiefase in jouw team/ziekenhuis. Op deze manier vergroot je het adaptief vermogen van je team en zet je hen goed ondersteund klaar voor de toekomst.

Kommentare


bottom of page